6706 N Mountello Drive • Peoria, IL • 309-693-6006